Home Home

Wat een moeilijk gedoe 2…

(Vervolg op dit verhaal.)

Bij de ombudsman vertelde een vriendelijke meneer mij dat het onder de ASP verzekering valt, maar dat de kans groot was dat het geen onrechtmatige daad[1] zou zijn. Als dat zo is dan keert de verzekering niet uit.
Ik weer bellen met ons assurantiekantoor, waar ze me weer zonder enige vorm van uitleg in het ongelijk wou gaan stellen. Toen ik haar erop wees dat ze ook nog eens de fout had gemaakt om mij te vertellen dat we in ons rechtsbijstandspakket geen “wonen” hadden meeverzekerd (aangezien ik mij toch wel afvroeg hoe het dan kon zijn dat het wel op het polisblad stond) beloofde ze opeens om het na te gaan kijken. Aangezien ze door begon te krijgen dat ik het er niet zomaar bij liet zitten, zou ze ook het geval van de deur nog eens nader onderzoeken of het misschien toch mogelijk zou zijn om hem op een verzekering te verhalen. Hierover zou ze me later in de middag weer terug bellen. Toen ze dit ook deed, kreeg ik te horen dat we inderdaad wel het “wonen” bij onze rechtsbijstand in hebben, maar dat we daar niets aan hadden omdat daar een drempelbedrag geldt van `250,-. Verder was het niet mogelijk om de deur op andere wijze ergens op te verhalen.

Deze mevrouw had mij nog niet overtuigd aangezien ik het gevoel kreeg dat ze gewoon geen zin had om werk te verichten. Ik kreeg geen uitleg, er werd me gewoon foute info over onze verzekering verstrekt… Wat doe je dan? Dan stap je gewoon meteen naar je verzekeringsmaatschapij, waar je dan te horen krijgt dat zij eigenlijk niet zonder tussenpersoon werken, maar deze mevrouw was toch zo vriendelijk om me aan te horen en het uit te leggen.

Het zou inderdaad onder de ASP vallen, ware het niet dat alle verzekeringsmaatschappijen schade aan huurhuizen hebben uitgesloten. Zoals in de voorwaarden (wie leest die dingen eigenlijk?) van de aansprakelijkheidsverzekering wordt vermeld in artikel 5.4:

bq. Behoudens het bepaalde [...] is van verzekering uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde [...] heeft:
* uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik

Gelukkig was deze mevrouw wel zo vriendelijk om het mij uit te willen leggen en het werk van de mevrouw van het assurantiekantoor over te nemen; díe had mij dit eigenlijk moeten uitleggen. Vervolgens, als ik per se die schadeclaim wil indienen, dan moet de tussenpersoon dat gewoon doen. Het is een hoop administratief werk, maar het mag niet geweigerd worden, wat dus wel gebeurde.

Ondertussen heb ik weer het nodige bijgeleerd over verzekeringen (de deur komt voor eigen rekening) en ga ik op zoek naar een ander assurantiekantoor. Eentje die wel wat tijd voor de klant wil nemen…

fn1. Burgerlijk Wetboek Boek 6, artikel 162: Titel 3. Onrechtmatige daad
# Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
# Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
# Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

-*-

1 Liefdesbetuiging

  1. Ik zou gewoon de schade claim bij ALLE partijen die je kan verzinnen neer leggen :) Wellicht dat er 1 of 2 betalen :)

    Liefdesbetuiging van McMike — 09-04-2005 @ 20:52

Sorry, liefdesbetuigingen kan ik nu even niet (meer) aan...


© 2001-2018 | Powered by WordPress

phpMyVisites : logiciel gratuit de mesure d'audience et de statistiques de sites Internet (licence libre GPL, logiciel en php/MySQL) phpMyVisites